Welkom bij Miro

Miró is een modern centrum voor oogheelkunde en ooglidchirurgie in Geel, in het Noorden van België. Het centrum steunt op drie pijlers:

  • algemene oogheelkunde
  • niet-chirurgische esthetische behandelingen
  • ooglidchirurgie

Het centrum wordt geleid door Dr. Peter Raus. Lees meer

afspraak boeken

Voor afspraken: bel 014 31 26 60

Consultatie en behandelingen

Algemene oogheelkunde

Centrum Miró is uitgerust met de modernste apparatuur voor oogheelkundig onderzoek en dito behandeling. Ook elke esthetisch oogheelkundige behandeling start steeds met een algemeen oogheelkundig onderzoek tenzij bij patiënten, verwezen door een collega oogarts, met een recent oftalmologisch verslag.

Lees meer

Niet-chirurgische esthetische behandelingen

In veel gevallenwaar de patiënt een esthetische vraag heeft in het domein van de oogheelkunde kan een niet heelkundige behandeling volstaan om het probleem te corrigeren. Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van fillers voor kraaienpootjes, het inspuiten van Botuline toxine in de fronsrimpels, ...

Lees meer

Ooglidchirurgie

In ons centrum worden alle ingrepen aan de oogleden uitgevoerd met Radiochirurgie. Hierbij worden hoogfrequente radiogolven in plaats van een scalpel gebruikt bij de chirurgie. Dit laat een veel preciezere heelkunde toe met veel minder bloeding. De resultaten van dit soort chirurgie zijn duidelijk superieur en bovendien wordt met Radiochirurgie de herstelfase na de ingreep significant ingekort.

Lees meer